Liên hệ

TRƯỜNG THCS

Địa chỉ: Xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người đại diện: Ông/Bà: Vũ Hồng Mạnh      Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại:  
Email: