Tổng dọn vệ sinh, tiêu độc khử trùng trường lớp chuẩn bị năm học mới

Tháng Tám 27, 2020 3:57 chiều

Trong 2 ngày 23,24/8/2020 các thầy cô giáo đã tham gia Tổng dọn vệ sinh, tiêu độc khử trùng trường lớp chuẩn bị năm học mới 2020-2021