Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Quân khu 3 – 75 năm đồng hành cùng dân tộc”

Tháng Sáu 8, 2020 9:35 chiều

KH 591_thi tim hieu truyen thong QK3