1569831599031

Hiến máu tình nguyện

Ngày 27/09/2019 UBND Huyện Vụ bản tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Trường THCS Tân Thành tham gia 8 đồng chí, đây là một việc làm có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, lòng thương yêu…

Lịch sử trường THCS Tân Thành

Năm học 1968-1969 trường cấp II tách khỏi trường Thành Lợi thành lập trường cấp II xã Tân Thành Năm 1976 – 1977 trường cấp I và cấp II xã Tân Thành được hợp nhất thành trường phổ thông cơ sở Tân…
273Uminhhoithi

Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngày thành lập Ngày thành lập là ngày 26 tháng 3 năm 1931 Hoàn cảnh ra đời         Ngày 20 đến ngày 26 tháng 3…