Kết nạp Đảng viên mới đúng ngày sinh nhật của Đồng chí Linh

Tháng Mười Một 17, 2018 9:13 chiều

Chi bộ chúc mừng Đảng viên mới đồng thời chúc mừng sinh nhật đống chí LinhDSC04849